Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot bij SeaShot ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 1 – SeaShot

SeaShot is een eenmanszaak, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 83185305.
De internetwebsite van SeaShot is www.seashot.nl.

Het e-mailadres van SeaShot is info@seashot.nl.

Artikel 2 – Aanbod
SeaShot doet een vrijblijvend aanbod in de vorm van een offerte of via de website en Social Media accounts (consument), waaruit blijkt welke diensten voor welk bedrag geleverd kunnen worden en tegen welke voorwaarden.

De prijzen genoemd in offertes zijn 7 dagen geldig.

Artikel 3 – Fotograaf
De fotografen werkzaam voor het bedrijf SeaShot zijn Denice Hartman en Kenneth den Hollander. Zij zullen de fotoshoots voor SeaShot verzorgen.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
De fotoshoot zal plaatsvinden op de dag en het tijdstip dat in de opdrachtbevestiging staat aangegeven.
De duur van de fotoshoot verschilt per fotoshoot.

De locatie waarop de fotoshoot plaatsvindt wordt van tevoren uitgekozen door de klant. Dit kan een zelfgekozen locatie zijn of een locatie uit de locatiebrochure.

Artikel 5 – Levering van foto’s
De bewerkte foto’s worden in JPG binnen maximaal 4 weken na de fotoshoot geleverd in een persoonlijke online galerij. Nadat de foto’s zijn uitgekozen, worden deze via een We-Transferlink via de mail verzonden. Er dient bij het boeken van een fotoshoot dan ook altijd een e-mailadres doorgegeven te worden. De We-Transfer link is zeven dagen geldig. Binnen deze zeven dagen moeten de foto’s opgeslagen worden door de klant. Het risico van het niet goed opslaan, of kwijtraken van foto’s ligt bij de klant. Er wordt dan ook geadviseerd om een back-up te maken van de foto’s.

Er kan geen beroep worden gedaan op de foto’s die volgens SeaShot niet geschikt zijn. De selectie van foto’s verschilt per fotoshoot. Ook het aantal foto’s kan verschillen per fotoshoot. De hoeveelheid foto’s die wordt geleverd staat aangegeven bij het boeken van de fotoshoot.

De foto’s van een fotoshoot worden pas geleverd wanneer het volledige factuurbedrag is ontvangen door SeaShot. Zie voor de betaling artikel 7.

SeaShot levert geen RAW-bestanden.

Artikel 6 – Foto afdrukken
De prijs van de foto afdrukken verschilt per product. Hiervoor geldt ten alle tijden de prijs genoemd op de website of op de Social Media accounts van SeaShot.

De verzendkosten in de webshop verschillen per bestelling. Als uitzondering gelden digitale producten, zoals het boeken van een fotoshoot via de webshop. Hiervoor worden geen verzendkosten gerekend.

Artikel 7 – Betalingen
De klant mag contant betalen of overmaken.

Indien er wordt gekozen voor het overmaken van de betaling, dient de factuur binnen 14 dagen te worden betaald.
Indien er wordt gekozen voor een contante betaling,
dient deze te worden betaald op de dag van de fotoshoot.

De klant krijgt bij bestelling van de fotoshoot de factuur opgestuurd via de mail.

Artikel 8 – Verzuim betaling
In geval van verzuim van de betaling, krijgt de klant na 14 dagen een herinnering. Indien deze niet betaald wordt, worden er incassokosten in rekening gebracht. 

Artikel 9 – Nabestellingen
Foto’s uit een fotoshoot kunnen worden nabesteld als foto afdruk. Ook kunnen er foto’s van de fotoshoot worden nabesteld als deze zijn getoond in de persoonlijke online galerij. Er kunnen geen foto’s worden nabesteld die niet zijn getoond in de persoonlijke online galerij. De link van de online galerij blijft een jaar geldig.

Voor elke nabestelde foto rekent SeaShot een bedrag van €5,- per foto. Voor het afnemen van alle foto’s wordt er een bedrag van €99,- gerekend.

Artikel 10 – Auteursrecht en portretrecht
Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijde bij SeaShot.
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant automatisch toestemming voor het gebruiken van zakelijke en commerciële doeleinden. Indien dit niet is gewenst, dient dit door de klant zelf vooraf schriftelijk te worden doorgegeven.

Het bewerken van de foto’s door de klant zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden van de foto. Bij plaatsing op Social Media, waarbij de foto automatisch wordt bijgesneden, telt deze regel niet.

Het wordt op prijs gesteld als er bij plaatsing op Social Media het desbetreffende kanaal van SeaShot wordt genoemd in de foto door middel van een tag. Op Instagram is dit @weseashots. Bij gebruik op een website dient een klikbare link naar www.SeaShot.nl bij de foto’s te worden opgenomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

Tijdens de fotoshoot ben je zelf verantwoordelijk voor jezelf en jouw eigendommen. Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord niet te verhalen op SeaShot. Deelname aan een fotoshoot is dan ook volledig op eigen risico.

Beide partijen, zowel de klant als de fotograaf van SeaShot, dienen op tijd aanwezig te zijn bij de fotoshoot.                               

Artikel 12 – Annulering
In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht of boven de 35 graden) mag de fotoshoot worden afgezegd of verplaatst door SeaShot of de klant. Dit wordt uiterlijk in de ochtend, op de dag dat de fotoshoot is ingepland, besloten.

Wanneer de fotoshoot zonder legitieme reden wordt afgezegd, behoudt SeaShot zich het recht om 25% van de totaalprijs alsnog te vorderen. Dit omdat er voorafgaand aan de fotoshoot al werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 13 – Overmacht

In geval van overmacht zijn zowel de klant als SeaShot gerechtigd de fotoshoot te onderbreken, verplaatsen of te annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar redelijkerwijs geen invloed op uitgeoefend kan worden, zoals ziekte, overlijden van een familielid, ongevallen of verlies van apparatuur.

Artikel 14 – Bruiloften

Het eerste kennismakingsgesprek is een gratis gesprek. Hiervoor worden GEEN kosten in rekening gebracht.

Bruiloften worden altijd gefotografeerd door 2 fotografen, tenzij dit anders is besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Na het kennismakingsgesprek en het definitief boeken van de bruiloft dient er een aanbetaling te worden gedaan van €99,-. Bij annulering, zonder dat er sprake is van overmacht (zie artikel 13), binnen een jaar voor de bruiloft zal er geen aanbetaling terugbetaald worden.

Na de bruiloft zal het overige bedrag via een factuur per mail worden verzonden. De factuur dient voldaan te worden voor het ontvangen een preview.

De bewerkte foto’s worden uiteindelijk binnen vier weken na de bruiloft geleverd in een persoonlijke online galerij en via WeTransfer. Ook worden de foto’s geleverd op een persoonlijke USB-stick die per post wordt verzonden.

Artikel 15 – Klachten
Klachten dienen door de klant ingediend te worden via het contactformulier op de website of via het mailadres info@seashot.nl.

Er is geen mogelijkheid om geld terug te eisen. Als er sprake is van een redelijke ontevredenheid volgens SeaShot kan er gekeken worden naar een passende oplossing, zoals het opnieuw inplannen van de fotoshoot.

Artikel 16 – Privacy
Zie de privacyverklaring.